اخبار دانش آموزی

برگزاری هیئت تجمعی طرح شهید بهنام محمدی

دومین جلسه هیئت تجمعی طرح شهید بهنام محمدی با همت مساجد عضو طرح شهید بهنام محمدی به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام در محل قرارگاه جهادی امام رضا برگزار شد. این هیئت به میزبانی مسجد صادق آل محمد و با حضور تعدادی از مساجد عضو طرح برگزار ش... Read more

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team